Làmines solars

Les làmines de control solar Tecnofilm aillen de l’exterior

lamines-solars-tecnofilmLes làmines de protecció solar són el més innovador i sostenible sistema per aïllar tèrmicament qualsevol superfície de vidre, desde una porta o finestra o tot un mur cortina.
Les seves capes de metall entre les capes de polièster, ajuden a reduir l’aportació de calories que travessa els vidres i que comprometen la confortabilidad.

Aillament i estavil energètic sense obres ni molèsties

radiacio-solar-finestres

Les làmines Tecnofilm son la solució mes avançada de protecció solar, intimitat i protecció Ultraviolada. Gràcies al seu alt poder reflectiu, transformen un vidre convencional en un producte mes eficient i sostenible.
En les seves versions de seguretat, aconseguim posar en norma aquells vidres que no ho estan, aconseguint nivells normatius desitjats, i tot això sense obres ni molèsties per als ocupants.

Les làmines de seguretat eviten la dispersió de fragments

lamines-vidres-contra-impactes
En cas de trencament accidental o amb intenció (intent de robatori o vandalisme) , les làmines de seguretat minimitzen la dispersió de fragments de vidre. Aplicades sobre portes de vidre i finestres, eviten que fragments projectats poguin causar danys a persones, mobiliari o objectes de valor que es trobin en les proximitats.

En comerços i empreses, la zona afectada queda del tot insegura fins que el vidre trencat ha estat substituït. Les làmines adhesives de seguretat ajuden a mantenir units els fragments de vidre, reduint l’amenaça que aquests representen per a les persones així com la urgència de la seva substitució.

Aillament i estavil energèticsense obres ni molèsties

Tecnofilm-control-solar

L’aïllament tèrmic aconseguit amb les làmines Tecnofilm, afavoreix una reducció de la temperatura dins; Menys calor a l’interior de l’edifici, vol dir menys necessitat de refredar-ho  i per tant, menor consum i millor eficiència energètica.

El nostre departament tècnic prescriu en cada projecte la solució d’estalvi energètica més adequat a cada situació. Així tenim la certesa d’oferir un producte altament tecnològic adaptat a les necessitats i característiques de cada oficina o espai. Fins i tot es poden aconseguir resultats d’alt valor arquitectonic en aconseguir resaltar una façana de vidre amb una àmplia selecció de tons i colors.